english
Кућа народног хероја Боре Вукмировића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941-1944 кућа народног хероја
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр. 1199 од 19.јула 1949.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Кућа Николе Вукмировића у којој је живео и радио народни херој Бора Вукмировић налази се у Пећи у улици 1. маја број 17.