english
Кућа народног хероја Миладина Поповића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941-1944 кућа народног хероја
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр. 1279 од 20 јула 1949. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Кућа народног хероја Миладина Поповића налзи се у улици 1. маја 50