english
Кућа народног хероја Рамиза Садикуа
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941-1944 кућа народног хероја
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду , бр. 2043 од 1.12.1949. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

У кући Халовић Акиле улица Рамиз Садику бр. 85 живео је и радио народни херој Рамиз Садику.