english
Старо патријаршијско гробље
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 519 од 20.11.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).

Старо патријаршијско гробље се налази поред Дома здравља и Антитуберкулозног диспанзера, чијом је изградњом гробље у великој мери оштећено. Претпоставља се да се сахрањивање у овом гробљу вршило у периоду од 16. до 19. века.