english
Јашар-пашин конак
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 610 од 10.августа 1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Овај комплекс састоји се од зграде селамлука,уобличене у масу камене куле лоциране према улици у спољном дворишту, затим харемлука, староградске куће симетричног типа повучене дубоко у унутрашње двориште, и споредних зграда на међи првог и другог дворишта. Харемлук - женска муслиманска кућа - издигнутог је приземља са холом у виду крста и собама у четири угла, док је на спрату хол трокрак који се на јужној и источној страни завршавава испустом, "ћошком". Кула и конак спољним изгледом, димензијама, обрадом и уређењем унутрашњег простора представљају репрезентативне примере староградске архитектуре која се у Пећи разликује типом селамлука - мушке, гостинске куће - у виду куле. Кућиште са издвојеним зградама издиференциране намене у овој средини представљају уобичајен начин организације стамбене целине.