english
Стамбена зграда - кућа Протића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 612 од 10. августа 1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

У урбаној целини изразитог балканско патријархалног режима којој тон даје кула као стамбена јединица са одбранбеном улогом опомињући на братственичко племенску друштвену структуру и закон крвне освете кућа Протића представља цивилни објекат карактеристичан за градске средине турско оријенталног типа. Саграђена је у првој половини 19. века као симетричан тип староградске куће коју одликују спратност разуђена фасада са еркером и тремом и централни простор од којих је спратни, са гостинском собом у којој је резбарена таваница, репрезентативан.