english
Стара градска кућа у улици Победе бр. 41
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 949 од 10. новембра 1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Архитектонски врло интересантан објекат који има све одлике старе градске стамбене архитектуре 19. века у Пећи.