english
Стамбени комплекс - харемлук
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини бр. 1096 од 31.12.1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Стари стамбени комплекс - харемлук из 19. века налази се у ул. Боре Вукмировића бр 71 у Пећи.