english
Кућа старе градске архитектуре и партизанска база
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век/1941-1944 партизанска база
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 713 од 8.10.1964.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

У кући у улици Боре Вукмировића бр. 75 налазила се за време другог светског рата, база за праћење и растурање радио програма а касније и скривница са преписивачким бироом. Вести које су из ње одлазиле у цео регион око Пећи дале су огроман допринос високој моралној-политичкој и револуционарној свести народа тог краја. Кућа представља и интересантан пример старе градске архитектуре асиметричног типа и са суседном зградом чини јединствен комплекс старе градске архитектуре у Пећи.