english
Надгробни споменик Халил-бега
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини , бр. 959, 29.12.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У дворишту Куршумли џамије у Пећи налази се надгробни споменик Халил-бега, сина Абдул-Џелилова. Подигнут је 1545 год. Споменик је висок 1,25м. широк 17 цм са натписом исклесаним у 16 квадратних поља на све четири стране. Из натписа се види да је Халил-бег конвертит и локално истакнута личност.