english
Црква Св. Лазара
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300-1400/1932
Основ за упис у регистар
Решење о утврђивању својстава споменика културе, Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 381 од 29.5.1964. године. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Према предању Самодрежа је добила име по старој цркви (14. век), у којој је кнез Лазар причестио своју војску пред Косовску битку, и у којој је после пораза српске војске сахрањен велики српски јунак Милош Обилић. Кроз своју дугу историју пуно пута је скрнављена и рушена, да би свој данашњи изглед добила 1932.године. Пречишћених форми и јасних линија, са скоро потпуним одсуством декорације, изведена је од белих мермерних тесаника, према заједничком пројекту архитеката Петра Поповића и Александра Дерока.