english
Пропланак Црни врх
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1937 састанци ОК за КиМ
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр.932 од 15.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

На пропланку Црни Врх код Пећи северозападно од града. На њему су се пре рата одржавали састанаци партијске организације из града. На једном од састанака расправљало се о упућивању добровољаца у Шпанију. У јулу месецу 1937 је одржан састанак на ком је изабран први Обласни комитет за Косову и Метохију.