english
Старо градско језгро
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајиснког завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 5о од 29.1.1970. године. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Стара чаршија у Пећи обухвата комплекс зграда између улица Братства и јединства, Занатлијске, VI конгреса – раније Дебарска, Далматинска и других које се налазе у склопу комплекса. Одликује се урбанистичким целовитошћу са заступљеним типовима радњи од оних најједноставнијих до оних грађених за специјалне занате.