english
Хамам џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 551 од 29.9.1971.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Хамам џамија се налази у Загребачкој улици бр. 21 у Пећи. Изграђена је у време када је подигнут и хамам. Према предању ова цамија се раније звала Била-заде по коме се назива и махала у којој се џамија налази. Због свог јединственог третирања кровне конструкције, изведене у дрвету, а изнутра обложена дуборезном таваницом, за разлику од џамија са овог терена које су засведене куполом, ова џамија представља изузетан споменик исламске културе. У близини се налази турски хамам који је саставни део ове старе амбијенталне целине.