english
Остаци старог хамама
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 552 од 29.9.1971. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Грађевина настала у 16. веку, припада типу двојних хамама где су одвојена одељења за мушкарце и жене, а унутар њих је извршена подела просторија по функцији. По архитектонском склопу, пећки хамам има доста сличности са Мехмед-пашиним хамамом у Призрену.