english
Дефтердар-џамија и турбе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1650/1700
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 227 од 4.5.1971.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Саграђена је у другој половини 17. века. У џамији се налазе и остаци турбета са гробом Дефтердара, ктитора ове џамије и његове жене Фатиме. Карактеристична је кровна конструкција рађена од дрвета у виду зарубљене пирамиде са доње стране богато украшеном декоративном таваницом. Предпоставља се да су је радили 'Мијачки копаничари' познати мајстори дуборезбари.