english
Зграда основне школе са наставом на албанском језику
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 373 од 3.10.1977. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист. САПК бр. 19/77).

У Пећи се налази зграда Основне школе изграђена у 19. веку.