english
Археолошки локалитет Пећ
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
200/400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 248 од 7.6.1978.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

На локалитету Градина у залеђу леве обале Пећке Бистрице, откривени су остаци већег грађевинског комплекса. То су четири правоугаоне грађевине великих димензија распоређене тако да затварају један већи простор квадратног облика. Ради се о житници - horrea. По грађевинским карактеристикам и новцу откривеном у шуту комплекс је датован у 3-4. век. Део откривених грађевина је конзервиран и презентован као археолошки парк.