english
Стара стамбена кула у улици Боро Вукмировић бр. 61
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини бр. 194 од 24.4.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл лист САПК бр. 19/77).

Стари стамбени комплекс - харемлук из 19. века налази се у ул. Боре Вукмировића бр 71 у Пећи.