english
Стара стамбена кула Ћамила Лиманија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 151 од 10.4.1980. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У Пећи, у ул. Боро Вукмировић бр. 61 налази се стара стамбена кула, из 19 века.