english
Стара стамбена кула Милована Гојковића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 195 од 29.4.1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77).

У Пећи, у ул. Боре Вукмировића бр. 20 налази се стара стамбена кула Милована Гојковића, из 18-19 века.