english
Комплекс Хаџи-Зекиног млина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 98 од 30.3.1981.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Комплекс је настао крајем 19. века. Ово интересантно архитектонско остварење сведочи о технолошко- економском развоју краја. Састоји се од четири објекта - млин, магацин за жито, магацин за брашно и конак. Комплекс је изгубио првобитну функцију.