english
Стамбена кула Михајла Јовановића.
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 183 од 21.5.1984. Закон о заштити споменика културе (сл. лист САПК 19/77).

У Пећи, у ул. Ђуре Салаја бр. 7 налази се стара стамбена кула Михајла Јовановића, из 19 века.