english
Гроб Али Паше Гусиње
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 375 од 3.10.1977.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Гроб Али Паше Гусиње,19. век, налази се у комплексу Бајракли џамије у Пећи.