english
Гроб Хаџи-Зеке
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1899
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 496 од 14.9.1976.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Гроб, гроб Хаџи-Зеке, из 1899. год. налази се у комплексу Бајракли џамије у Пећи.