english
Старо гробље
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1800
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 976 од 27.12.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Према народном предању, гробље је старо шест векова. У једном његовом делу су сачуване надгробне плоче, док су у другом камени надгробни споменици у облику крстова.