english
Остаци цркве Св. Арханђела
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
средњи век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 79 од 1.3.1986.г. Закон о заштити споменика културе САП Косово ( Сл. лист САПК бр. 19/77).

Остаци цркве Св. Арханђела налазе се на узвишењу Црвено брдо, на улазу у село Брадаш. У источном дели цркве налази се камена плоча са урезаним крстом.