english
Зграда Основне школе
Основни подаци
Место
Горња Стубла
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
20. век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 258 од 13. 6. 1978. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Горња Стубла налази се Основна школа у којој се настава изводила на албанском језику.