english
Археолошки локалитет Вучак
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
праисторија/средњи век
Сликар
Јован Клајић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 803 од 15.12.1988. Закон о заштити споменика културе, (Сл. лист САПК бр.19/77).

Код села Вучак на изузетно доминантном положају уочавају се остаци зидова у рушевинама који прате конфигурацију брда и формирају Велику и Малу градину, на основу чега се претпоставља да је у питању Горњи и Доњи град средњовековног утврђења. На основу покретних налаза који се у мањем броју уочавају на површини може се претпоставити континуитет живота од праисторије до средњег века.