english
Остаци старе цркве и старог гробља
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
средњи век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини (Бр. 596 од 9.12.1965.г.). Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 54/59).

Десетак километара од Врхлаба, утврђеног града краља Милутина, налази се село чији назив као и народно веровање указују на могућност да су и овде постојали дворови, односно палате српских средњовековних владара. На старом гробљу са каменим надгробним плочама, сачувани су темељи гробљанске цркве.