english
Археолошки локалитет Градина
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 78 од 1.3.1986. Закон о заштити споменика културе САП Косово ( Сл. лист САПК бр. 19/77).

Северозападно од старог сеоског гробља у селу Доње Љупче уочавају се остаци Градине на потесу Шаран пов. То је утврђење димензија 150 х 150 м, чији су бедеми грађени од притесаног камена и трпанца, а везивани блатом, док је на лицу блато запечено. Ширина бедема је 2,70 м. Бедем на северној страни је најбоље сачуван.