english
Антички локалитет Гумуриште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
Неолит
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 80 од 1.3.1986.г. Закон о заштити споменика културе САП Косово (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Суркиш на потесу Гумуриште, на више приватних парцела уочавају се површински налази малтера, камена, опеке и делова керамичких посуда из римског периода, те се на основу налаза претпоставља да је овде било римско насеље.