english
Остаци цркве - испоснице "Калуђерски камен"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 837 од 15.11.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Село, које се налази десетак километара југозападно од Призрена, у историјским изворима први пут се помиње почетком 14. века. Само делимично очувана испосница вероватно је била у функцији у исто време кад и манастир Св. Димитрија у Биљуши, који краљ Милутин 1308/9. прилаже хиландарском пиргу у Хрусији. Пећина има два нивоа, од којих се у вишем налазила црква.