english
Остаци цркве и зидина у Луга-махали
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе АКМО у Приштини, бр. 469 од 14.9.1963.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Лука- махала је источни заселак села Кабаш у коме се налазе остаци цркве, из 14. века, на јужном брежуљку званом "Незина глава". То су остаци темеља мале цркве једноставне правоугаоне основе у висини од једног или два реда камена .