english
Остаци средњовековног пирга на брду Чукаље
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 977 од 31.12.1965. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Остаци средњевековног пирга на брду Сукаље (Чукаље) у народу су познати под називом Звонара, а налази се на крајњој ивици ливаде испод гробља у селу Кабаш, на стени изнад леве обале Водичког потока и цркве Св. Пречисте – сестре Петра Коришког. Остаци куле – прига су масивне конструкције. Кула је правоугаоне основе димензија 10,60 х 10,80 м, а зидови су очувани до висине 1,20 до 1,80 м изнад темеља. На северној страни констатовани су остаци призиданог постамента за степенице. Кула је подигнута вероватно у време када су зидане и друге грађевине око Испоснице Петра Коришког у 12-13 веку.