english
Остаци Гробљанске цркве на Ћувику код школе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 979 од 31.12.1965. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Старо српско село у клисури Коришке реке, које се у средњем веку звало Свети Петар, по чувеној испосници Петра Коришког. У рушевинама цркве су својевремено нађени фрагменти фресака са словенским натписима, док су се на гробљу око цркве налазили надгробни споменици, од којих су најстарији из 15. и 16. века, сада узидани у околне међе.