english
Остаци манастира и цркве Св. Петра и Павла
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Обласног завода за заштиту споменика културе АКМО у Приштини, бр. 572 од 22.12.1962.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Остаци цркве Св. Петра налазе се у источном делу Корише. Цркву је подигао хиландарски Старац Григорије 'иконом' хиландарског метоха у Св. Петру Коришком. Снабдео је цркву знатним поседима и потом је 1343. год. даровао краљу Стефану Душану за привремено седиште митрополита серског Јакова. Црква је имала куполу и била је покривена оловом. Године 1885. Рустен Кабаш је порушио цркву и од њеног материјала саградио џамију и турску школу у Кориши. Обновљена је 1912. па поново порушена између 1915-1918. године. Обновљена је 1930. па поново срушена 1941. године. Приликом истраживачко-конзерваторских радова 1963. године пронађени су остаци фресака из 14. века.