english
Остаци цркве Св. Николе са старим гробљем
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе АКМО у Приштини, бр. 467 од 14.9.1963. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

У јужном делу села Корише, на Падинама Градишта леже остаци цркве св. Николе међу столетним храстовима. Црквица скромних димензија. За дипломатичке студије (изучавање правних списа) значајна је јер је у њој 1860. пронађена оснивачка повеља цара Душана његовој главној задужбини и маузолеју- манастиру Св. Арханђела код Призрена - један од најсадржајнијих српских средњевековних сродних аката. Датум проналажења повеље - година 1860. - показује да је до тада црквица била очувана.