english
Остаци цркве Св. Ђорђа
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе АКМО у Приштини, бр. 468 од 14.9.1963.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

У центру села на гробљу леже остаци једноставне једнобродне цркве. Техника њеног зидања је карактеристична за византијски слог: наизменично смењивање редова камена и опеке са широким малтерним спојницама, према познатој традицији која је код нас доживела нарочит успон у 14. веку. Постоје индиције да је ова црква настала за време владавине династије Немањића о чему сведоче начин градње и остаци сликарства. У средини наоса постојала је гробница, највероватније ктиторска.