english
Мужљак, остаци манастира
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 592 од 9.8.1964.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

Остаци средњовековног манастира у близини Корише, изнад засеока Мужљак. Налази се на обронцима Русенице. Манастир је запустео у 18. веку, али се и данас виде остаци цркве, конака и утврђења које је окруживало комплекс.