english
Црква Пресвете Богородице код Врела
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1600/1700
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 955 од 31.12.1964.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

На крајњем источном делу села Корише у засеоку Врело (које је можда средњевековно Бусино) налази се једнобродна црква покривена каменим плочама. Није познато када је сазидана, али је сликарство из 16. или 17. века у апсиди добрим делом очувано. Преправке архитектуре везују се за 18. и 19. век као и на околним манастирима Св. Марку Коришком и Св. Тројици у Мушутишту.