english
Манастир са црквом Св. Марка
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 591 од 9.8.1965.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

Прошлост манастира Св. Марка Коришког, смештеног у стеновитом и тешко приступачном пределу изнад Коришке реке североисточно од Призрена, може се пратити кроз историјске изворе од 15. века. Манастир је више пута опустео и био обнављан; једнобродној цркви је 1861. додат звоник зидан притесаним каменом, са четири лучна отвора на спрату. Изградњу је финансирао познати призренски трговац и добротвор Сима Андрејевић Игуманов, који је у Русији