english
Остаци цркве Св. Богородице - Св. Пречисте
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 978 од 31.12.1965.г. Закон о заштити споменика културе 8Сл. гласник НРС б.р. 51/59).

Неколико стотина метара на исток од испоснице Св. Петра Коришког налазе се остаци цркве посвећене Богородици, у народу познате као "црква сестре Петра Коришког". По предању, ту је била испосница Јелене, сестре Петра Коришког, која је дошла са братом да живи у испосништву. Брат је дао да се она сахрани у својој испосници. Црквица је смештена на левој страни воденичког потока под стеном брега Чукаља (Сукаља). Цркву св. Петра Коришког и ову повезује стаза која води преко потока. Црквица је била је прилепљена уз стену која се уздиже над њом у висини од готово 100 м. У југозападном углу налазила се «остава» у стени.