english
Стамбена кула Хабиб Џемајљија
Основни подаци
Место
Доброшевац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIX век
Сликар
Константин Пантелић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 176 од 21.5.1984. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Доброшевац налази се стамбена кула Хабиб Џемајљија, из 19. века.