english
Црква Св. Илије
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 514 од 17.8.1977.г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12/65), са наведеним примедбама о правним одредбама престанка коришћења овог закона.

Село Локвице спомиње се у даровним повељама Хиландару у 13. и 14. веку. Садашњи храм Св. Илије подигнут 1866. године на темељима старије цркве. У њему се чувала невелика збирка икона из 19. века.