english
Стари конак
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе у Приштини, бр.761 од 20.12.1956.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Конак у Новацима саграђен је половином 19. века као стан призренских читлук сахибија, браће Дервиш-бега и Фета-бега. Надзор над радом чифчија и прикупљање летине узрок су подизања оваквих конака, око којих је било помоћних економских зграда, амбара и стаја, које су овде временом срушене. Будући да је већи део лета бег са породицом проводио у конаку, он је имао и улогу летњиковца. Грађен је као асиметричан тип градске куће, са "кућом" (просторија са огњиштем), оставом и собом у приземљу, и репрезентативним простором на спрату, од којих се издваја простран чардак и гостинска соба са резбареном таваницом и зидани кафе-оџак. То је једини сачувани пример летњиковца читлук-сахибија.