english
Црква Св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 266 од 23. 5.1974.г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12/65) са наведеним примедбама о правним одредбама престанка коришћења овог закона.

Село Плањане помиње се први пут 1348. год. у повељи цара Душана манастиру Хиландару. Године 1397. кнегиња Милица приложила је Плањане манастиру Дечанима. На темељима старе цркве подигнута је 1868. год. црква посвећена Рођењу Богородице. У цркви се чува значајна збирка икона из 17-19. века.