english
Остаци цркве
Основни подаци
Место
Доња Фуштица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIV/XVI век
Основ за упис у регистар
Решење о утврђивању својстава споменика културе, Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр.55 од 24.1.1967. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Албанско село у Дреници, десетак километара јужно од Глоговца. У делу села код места Киша – Црква леже остаци средњевековне цркве на којој се распознају две фазе градње: старија из 14. и млађа из времена обнове Пећке Патријаршије, из 16. века.