english
Синан-пашина џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1615
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1410
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр. 1599 од 27. септембра 1948. године. Општи закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. лист ФНРЈ бр. 81/2).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Саграђена је 1615. године, односно 1026. по хиџ-запису (исламском мерењу времена). У унутрашњости, на зиду, стоји запис „Ђенет мисали” – слична рају. Приликом њене градње употребљен је материјал са већ порушеног манастира Св. арханђела код Призрена. Распон куполе износи око 14,5 m. По својој архитектури припада такозваном класичном стилу османске уметности, мада је по просторној концепцији доста редак пример. Основа се састоји од два простора: главни молитвени и простор у коме је смештен михраб (централна ниша са које се проповеда). Зидана је од правилно клесаних камених блокова. Џамија има висок и витак полигонални минарет. Својевремено је порушен трем, тако да данашњи изглед џамије није исти првобитном. Унутрашњи простор карактерише пластично обрађени махвил (галерија). На унутрашњим зидним површинама сликана је орнаментална декорација у више махова, од којих је најстарији слој у калоти куполе, настао 1628.