english
Стари хамам Гази Мехмед-паше
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1600/1700
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1411
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 380 од 18. септембра 1954.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4 ).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

У старом делу града Призрена хамам доминира као складно обликована грађевина. Градио ју је Гази Мехмед-паша у XVII веку. По типу је двојни амам, што ће рећи да су једну половину користили мушкарци, а другу жене. Те половине дели средњи подужни зид на две скоро идентичне целине. Унутар сваке половине извршена је строга подела просторија по функцији и то су: улазни простор са гардеробом и шедрваном у средини, затим просторије за одмарање, купање, парење, резервоар за воду и ложионицу. Амам је зидан наизменично од камена и опеке. Конструктивни и просторни склоп грађевине говори о веома солидном градитељу, који је показао посебну вештину у градњи куполе и сводова. Конзерваторски радови обављени су 1968.